25 Thống kê Tiếp thị Phi lợi nhuận cho năm 2023

Thật khó khăn khi trở thành một nhà tiếp thị phi lợi nhuận. Bạn thường tự…

Cách tổ chức cuộc họp liên kết bán hàng và tiếp thị

Một trong những thành phần khó khăn nhất của chiến lược liên kết bán hàng và…

6 báo cáo cơ bản mà mọi nhà tiếp thị nên biết cách chạy

Thành thật mà nói, có rất nhiều số liệu mà bạn có thể báo cáo. Bạn…

Dữ liệu liên hệ Squeaky sạch sẽ: Hướng dẫn

Là nhà tiếp thị, chúng tôi mong muốn tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa…

Thiết kế đồ họa thông tin quy trình (và nơi tìm mẫu)

Bạn đã bao giờ ước mình có thể sử dụng một bức tranh để giải thích…

Email: Cách tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng thử nghiệm A / B

Tôi ghét làm cho bạn nghi ngờ, nhưng có ai đó trong nhóm của bạn mà…

Tiếp thị: Phân tích cách để nhận quảng cáo với 10 chỉ số

Sự thật đáng buồn là: Bạn có thể làm việc thực sự chăm chỉ, kiểm tra…

Tiếp thị vòng đời: Hướng dẫn đầy đủ

Các nhà tiếp thị hiểu biết biết rằng rất hiếm khi thu hút khách hàng trong…

Email: Cách viết bản tin mà mọi người thực sự muốn đọc

Vài tuần trước, Giám đốc điều hành của GMB Fitness, Andy Fossett, đã nhìn ra một…

10 mẫu copywriting phổ biến: sử dụng trong tiếp thị

Hỏi bất kỳ nhà tiếp thị nào chịu trách nhiệm viết quảng cáo về quá trình…